VMG - Van en voor familieleden van zeevarenden -leeg
VMG - Van en voor familieleden van zeevarenden
 
 
 
 
 
 
 
 

Baken aan wal!

Lidmaatschap en Sponsoring

Lidmaatschap

€ 30,00

Een heel jaar lang lid!

5x per jaar het Spuigat

€ 00,00

Wanneer je lid bent ontvang je 5 maal per jaar ons verenigingsblad

Activiteiten

bijdrage

Je kunt deelnemen aan landelijke en regionale activiteiten, tegen een bijdrage per activiteit

Donateur

€ 15,00

Vanaf € 15,00 per jaar ben je al donateur en als je dit wilt ontvang je dan het Spuigat

Sponsor

Informeer

U kunt sponsor zijn door (online) te adverteren of een activiteit te steunen.

Forum

€ 00,00

Ons forum is ook door niet-leden te gebruiken. Registreer je en kijk eens rond!

Sponsors

                                  

Colofon

Contact

           Helene Perfors
           Ds. Th. Rijckewaerdstraat 6
           3232 AK Brielle
           0181-416751
           06-53 67 92 65
info @
maritiemgezinskontakt . nl

Ledenadministratie

Ingrid van Oerle
Zie gegevens in Spuigat
ledenadm @ maritiemgezinskontakt . nl

Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 30,- per kalenderjaar. Lidmaatschap na betaling op ING 3703935
(IBAN NL34INGB0003703935)
te Zelhem én aanmelding via deze pagina
Opzegging voor 1 december. Bij opzegging na deze datum is nog een jaar contributie verschuldigd.